Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Šetření, která evropská veřejná ochránkyně práv v roce 2019 vedla, se týkala těchto orgánů a institucí

Šetření, která evropská veřejná ochránkyně práv v roce 2019 vedla, se týkala těchto orgánů a institucí
  Šetření na základě stížností
Evropská komise 274 59,7 %
Evropský úřad pro výběr personálu 44 9,6 %
Evropský parlament 21 4,6 %
Evropská služba pro vnější činnost 17 3,7 %
Evropský úřad pro boj proti podvodům 9 2,0 %
Evropská investiční banka 7 1,5 %
Agentury EU 33 7,2 %
Jiné 54 11,8 %
Pozn.: Šetření z vlastního podnětu OI/1/2019/MIG bylo vedeno proti dvě orgánům. Součet jednotlivých procentuálních podílů proto přesahuje 100 %.