Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Šetření, která evropská veřejná ochránkyně práv v roce 2018 vedla, se týkala těchto orgánů a institucí

Šetření, která evropská veřejná ochránkyně práv v roce 2018 vedla, se týkala těchto orgánů a institucí
285 Evropská komise 58,2 %
30 Evropský parlament 6,1 %
23 Evropská služba pro vnější činnost 4,7 %
23 Evropský úřad pro výběr personálu 4,7 %
16 Evropská investiční banka 3,3 %
14 Evropský úřad pro boj proti podvodům 2,8 %
43 Agentury EU 8,8 %
56 Jiné 11,4 %