Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Délka šetření případů uzavřených úřadem evropského veřejného ochránce práv

Délka šetření případů uzavřených úřadem evropského veřejného ochránce práv
v roce 2013
(v průměru 13 měsíců)
v roce 2020
(v průměru méně než 5 měsíců)
 
101 (22 %) 223 (57 %) Případy uzavřené do 3 měsíců
171 (37 %) 136 (35 %) Případy uzavřené během 3 až 12 měsíců
  65 (14 %)   26 (7 %) Případy uzavřené během 12 až 18 měsíců
124 (27 %)     5 (1 %) Případy uzavřené po více než 18 měsících[1]

  [1] Některé složité případy vyžadují několik kol konzultací se stěžovatelem a dotčeným orgánem/institucí.