Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Теми на стратегическата дейност през 2020 г.

Теми на стратегическата дейност през 2020 г.

Стратегически проверки
  • Как Европейската агенция за гранична и брегова охрана (Frontex) разглежда жалби относно предполагаеми нарушения на основните права чрез своя „Механизъм за подаване на жалби“
  • Прозрачност на Съвета на ЕС по време на извънредното положение във връзка с COVID-19
  • Как Европейският център за профилактика и контрол върху заболяванията е събирал и оценявал информация по време на извънредното положение във връзка с COVID-19
Стратегически инициативи (искания на разяснения, неформални запитвания)
  • Прозрачност на ролята на Европейската комисия в отговора на ЕС на извънредното положение във връзка с COVID-19
  • Прозрачност на мерките на Европейската инвестиционна банка в отговор на извънредно положение във връзка с COVID-19
  • Ролята на Европейската агенция по лекарствата и работната ѝ група за противодействие на пандемията по време на извънредното положение във връзка с COVID-19
  • Прозрачност на действията на ЕС в отговор на извънредното положение във връзка с COVID-19
  • Използване на официалните езици на ЕС от администрацията на ЕС
  • Начинът, по който Европейската комисия удовлетворява потребностите на членовете на персонала с увреждания в контекста на извънредното положение във връзка с COVID-19