Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Продължителност на проверките по случаи, приключени от Европейския омбудсман през 2019 г.

Продължителност на проверките по случаи, приключени от Европейския омбудсман през 2019 г. (средно по-малко от 7 месеца)
243 43,4 % Случаи, приключени в срок до 3 месеца
208 37,1 % Случаи, приключени в срок от 3 до 12 месеца
52 9,3 % Случаи, приключени в срок от 12 до 18 месеца
57 10,2 % Случаи, приключени след повече от 18 месеца[1]
  [1] Някои сложни случаи предполагат няколко цикъла на консултации с жалбоподателя и съответната институция.