Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Брой на жалбите през периода 2015–2019 г. – Жалби в обхвата на правомощията на Европейския омбудсман

Брой на жалбите през периода 2015–2019 г.
Жалби в обхвата на правомощията на Европейския омбудсман
2015 707
2016 711
2017 751
2018 880
2019 871