Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Теми на стратегическата дейност през 2019 г.

Теми на стратегическата дейност през 2019 г. Стратегически проверки · Прозрачност на работата на подготвителните органи на Еврогрупата · Случаи на „кадрова въртележка“ в Европейската комисия · Третиране на хората с увреждания в рамките на общата здравноосигурителна схема на ЕС · Европейска агенция по лекарствата и „предварителни дейности“ във връзка с подаване на заявления за разрешаване на лекарствени продукти Стратегически инициативи (искания на разяснения, неформални запитвания) · Ефективни механизми за подаване и разглеждане на жалби в отделните държави — членки на ЕС, във връзка с европейските структурни и инвестиционни фондове · Прозрачност по отношение на преговорите за Брексит · Прозрачност на лобирането и Регистър за прозрачност на ЕС · Процедура на ЕС за оценка на риска по отношение на храни — прозрачност и устойчивост · Прозрачност на срещите на председателя на Европейския съвет с представители на интереси · Подобряване на Европейската гражданска инициатива · Случаи на „кадрова въртележка“ в институциите, органите и агенциите на ЕС · Приобщаване на деца с увреждания в Европейските училища Право на отпуск за служители на ЕС, които са станали родители посредством сурогатно родителство