Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Съвети, жалби и проверки през 2019 г.

Съвети, жалби и проверки през 2019 г.
19 619 Хора, получили помощ
16 045 Консултации, предоставени чрез интерактивното ръководство на уебсайта на Омбудсмана
2 201 Разгледани нови жалби
1 373 Отговори на искания за информация, предоставени от службите на Омбудсмана
458 Предприети проверки
456 Проверки, предприети въз основа на жалби
2 Проверки, предприети по собствена инициатива
560 Приключени проверки
552 Приключени проверки въз основа на жалби
8 Приключени проверки по собствена инициатива