Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Проверките, извършени от Европейския омбудсман през 2018 г., се отнасяха до следните институции

Проверките, извършени от Европейския омбудсман през 2018 г., се отнасяха до следните институции
285 Европейска комисия 58,2 %
30 Европейски парламент 6,1 %
23 Европейска служба за външна дейност 4,7 %
23 Европейска служба за подбор на персонал 4,7 %
16 Европейска инвестиционна банка 3,3 %
14 Европейска служба за борба с измамите 2,8 %
43 Агенции на ЕС 8,8 %
56 Други 11,4 %