Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Брой на жалбите, попадащи извън правомощията на Европейския омбудсман, през периода 2008–2018 г.

Брой на жалбите, попадащи извън правомощията на Европейския омбудсман, през периода 2008–2018 г.
2008 г. 2 544
2009 г. 2 392
2010 г. 1 983
2011 г. 1 846
2012 г. 1 720
2013 г. 1 665
2014 г. 1 427
2015 г. 1 239
2016 г. 1 169
2017 г. 1 430
2018 г. 1 300