Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Жалби, прехвърлени към други институции и органи; жалбоподатели, посъветвани от Европейския омбудсман през 2014 г. да се обърнат към други институции или органи

2015. gada infografikas ir publicētas tikai attēla formātā. Ja vēlaties saņemt informāciju teksta formātā, varat to pieprasīt, izmantojot mūsu veidlapu.