Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Uzmanības centrā

Ombudsman asks Commission for further clarifications in revolving door inquiry

The Ombudsman has asked the Commission for a meeting to discuss in detail how it takes decisions concerning applications by (former) staff to take up employment elsewhere, for example in the private sector.

The request is part of the Ombudsman’s broad inquiry, launched earlier in 2021, into how the Commission handles ‘revolving doors’.

Ko mēs darām


Eiropas Ombuds strādā, lai sekmētu labu pārvaldību ES līmenī. Ombuds izmeklē sūdzības par ES iestāžu un struktūru pieļautām administratīvām kļūmēm, kā arī aktīvi izskata plašākas sistēmiskas problēmas.

Video pieraksts