Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Uzmanības centrā

Commission replies to Ombudsman findings concerning refusal to give access to text messages about COVID-19 vaccines

The Commission has replied to the Ombudsman's findings concerning its refusal to give public access to text messages between its President and the CEO of a pharmaceutical company about a COVID-19 vaccine contract. The Ombudsman's initial analysis is that the reply is problematic on several points.

Emīlija O’ReilijaEmīlija O’Reilija

Eiropas ombude Emily O'Reilly

Emily O’Reilly ir Eiropas ombude kopš 2013. gada. O’Reilly un viņas kolēģi palīdz cilvēkiem, organizācijām un uzņēmumiem, izmeklējot administratīvas sūdzības un izskatot plašākus sistēmiskus jautājumus ES līmenī. Ombudes ierosinājumi un ieteikumi palīdz saglabāt augstus pārskatatbildības un pārredzamības standartus ES iestādēs.

Ko mēs darām


Eiropas Ombuds strādā, lai sekmētu labu pārvaldību ES līmenī. Ombuds izmeklē sūdzības par ES iestāžu un struktūru pieļautām administratīvām kļūmēm, kā arī aktīvi izskata plašākas sistēmiskas problēmas.

Video pieraksts