Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Uzmanības centrā

Emīlija O’Reilija

Eiropas ombude Emily O'Reilly

Emily O’Reilly ir Eiropas ombude kopš 2013. gada. O’Reilly un viņas kolēģi palīdz cilvēkiem, organizācijām un uzņēmumiem, izmeklējot administratīvas sūdzības un izskatot plašākus sistēmiskus jautājumus ES līmenī. Ombudes ierosinājumi un ieteikumi palīdz saglabāt augstus pārskatatbildības un pārredzamības standartus ES iestādēs.

Ko mēs darām


Eiropas Ombuds strādā, lai sekmētu labu pārvaldību ES līmenī. Ombuds izmeklē sūdzības par ES iestāžu un struktūru pieļautām administratīvām kļūmēm, kā arī aktīvi izskata plašākas sistēmiskas problēmas.

Video pieraksts

Pieprasījumu atjauninājumi.

Otrdiena | 28 marts 2023

The time taken by the European Commission to deal with requests for public access to documents

Izmeklēšana OI/2/2022/OAM - Pievienots jaunākais dokuments:  Ieteikuma projekts


Trešdiena | 22 marts 2023

How the European Parliament dealt with a request for public access to a 'four-column document' relating to trilogue negotiations on the EU Digital Markets Act

Izmeklēšana 253/2023/MIK - Pievienots jaunākais dokuments:  Lietas apraksts


Otrdiena | 21 marts 2023

Improving the European Parliament’s ethics and transparency framework

Izmeklēšana SI/1/2023/MIK - Pievienots jaunākais dokuments:  Sarakste