Vai vēlaties iesniegt sūdzību par
ES iestādi vai struktūru?

Uzmanības centrā

EVENT- European Network of Ombudsmen Conference – 8 April in Brussels

On the eve of the European elections, European Ombudsman Emily O’Reilly organised the European Network of Ombudsmen conference to discuss measures to improve participatory democracy in the EU.

This annual event brought together more than 100 national and regional ombudsmen as well as petition committees from all over Europe. The European Ombudsman chairs the network and coordinates cooperation among colleagues across Europe.

The network members also held joint sessions with members of SOLVIT, the European Commission's cross-border problem solving mechanism.

Ko mēs darām


Eiropas Ombuds strādā, lai sekmētu labu pārvaldību ES līmenī. Ombuds izmeklē sūdzības par ES iestāžu un struktūru pieļautām administratīvām kļūmēm, kā arī aktīvi izskata plašākas sistēmiskas problēmas.