Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Uzmanības centrā

Ombudsman asks Frontex to improve its accountability

The Ombudsman has asked Frontex to improve its accountability after conducting a strategic inquiry into how it complies with its fundamental rights obligations under its expanded mandate.

The inquiry examined the transparency of Frontex’s joint operations with national authorities at the EU’s borders, how it identifies fundamental rights concerns, and how it monitors the return of people seeking asylum.

Ko mēs darām


Eiropas Ombuds strādā, lai sekmētu labu pārvaldību ES līmenī. Ombuds izmeklē sūdzības par ES iestāžu un struktūru pieļautām administratīvām kļūmēm, kā arī aktīvi izskata plašākas sistēmiskas problēmas.

Video pieraksts