Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Praktiski ieteikumi attiecībā uz valsts ierēdņu mijiedarbību ar interešu pārstāvjiem

IETEICAMS

NAV IETEICAMS

1. Pirms tikšanās ar interešu pārstāvjiem vai ielūguma pieņemšanas par dalību kādā pasākumā pārbaudīt, vai minētie pārstāvji ir reģistrēti ES Pārredzamības reģistrā.

1. Satikties ar interešu pārstāvjiem, kas nav reģistrēti ES Pārredzamības reģistrā, ja jūsu pašu noteikumi to aizliedz vai neatbalsta; lūdziet pārstāvim reģistrēties, ja viņa darbība atbilst reģistra piemērošanas jomai.

2. Labi sagatavoties un veikt pamatizpēti, lai pārbaudītu, kādas intereses pārstāvji pārstāv un kas viņus finansē. Vajadzības gadījumā jālūdz papildu informācija.

2. Atstāt bez ievērības to personu motīvus, kuras vēlas ar jums tikties vai ielūdz jūs uz pasākumiem. Lobēšanu veic dažādas organizācijas, tostarp konsultāciju uzņēmumi, juridiskās firmas, NVO, ideju laboratorijas, iedzīvotāju līmeņa kampaņas u. c.

3. Nodrošināt, lai pārstāvji iepriekš atklātu tikšanās iemeslu / apspriežamo jautājumu, dalībnieku un to organizāciju un/vai klientu vārdus/nosaukumus, kuru vārdā viņi rīkojas, kā arī citu būtisku informāciju.

3. Tikties ar konkrētu interešu pārstāvi, neapsverot tādas pašas iespējas piedāvāšanu citām grupām.

4. Novērtēt savu privāto interešu un sabiedrības interešu konflikta risku un izvairīties no šāda riska, domāt par to, kā jūsu mijiedarbība varētu tikt uztverta.

4. Pieņemt ielūgumus uz sanāksmēm vai pasākumiem, kas jūsu iestādi varētu nostādīt kompromitējošā stāvoklī.

5. Ja šaubāties, apstāties un apdomāt, kā rīkoties turpmāk. Ja nepieciešams, konsultējieties ar savu vadību un, ja tiek pieņemts lēmums, ka jums ir jārīkojas, pievienojiet lietā piezīmi ar paskaidrojumu, kāpēc tā tika nolemts.

5. Pēc sanāksmēm vai pasākumiem aizmirst iztaujāt attiecīgos kolēģus un jūsu vadību.

6. Ņemiet vērā, ka ne vienmēr interešu pārstāvēšana notiek oficiāli. Lobēšana var arī notikt, tiekoties neoficiāli un sabiedriskās vietās. Vienmēr rīkojieties profesionāli.

6. Piekrist piedalīties sanāksmēs vai organizēt sanāksmes ārpus darba laika un darba telpām. Ja tā dariet, apsveriet iespēju informēt savu vadību un iesaistiet kādu kolēģi.

7. Turēt kārtībā pierakstus, tostarp atzīmēt sanāksmes laiku un vietu, dalībnieku, organizāciju un/vai klientu vārdus/nosaukumus un apspriestos jautājumus. Izmantojiet savas organizācijas oficiālo datņu pārvaldības sistēmu.

7. Runāt vai rīkoties tā, ka to varētu uzskatīt par īpaši labvēlīgu attieksmi pret kādu interešu pārstāvi.

8. Ievērot spēkā esošās informācijas atklāšanas prasības, piemēram, Komisijā, atklāt informāciju par interešu pārstāvju un komisāru, kabineta locekļu un ģenerāldirektoru sanāksmēm.

8. Radīt interešu pārstāvim iespaidu, ka konkrētam ieteikumam, idejai vai informācijai varētu būt vai būs izšķiroša nozīme lēmumu pieņemšanas procesā.

9. Ziņot par lobēšanas praksi, kas šķiet nepieņemama, jo īpaši ņemot vērā ES Pārredzamības reģistra Interešu pārstāvju rīcības kodeksu.

9. Dalīties ar informāciju, ar kuru jums nav atļauts dalīties, vai neatbilstoši izmantot konfidenciālu informāciju.

10. Iepazīties, piemēram, apmācībās, ar īpašajiem noteikumiem, kas attiecas uz jūsu organizāciju. Ja īpašie noteikumi atšķiras no šiem praktiskajiem ieteikumiem, parasti ir jādod priekšroka pirmajiem minētajiem.

10. Pieņemt viesmīlības apliecinājumus no interešu pārstāvja bez rūpīgas izvērtēšanas un gadījumos, kad tas neatbilst spēkā esošajiem noteikumiem. Vajadzības gadījumā ziņot par saņemtajām dāvanām un viesmīlības apliecinājumiem.