Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Pieejamās valodas : 
  • English

Reply from EFSA to the Ombudsman's Strategic Initiative on the recording of text and instant messages (SI/4/2021/MIG)

Please download pdf attached