Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Pieejamās valodas : 
  • English

Reply of the European Commission to the Decision of the European Ombudsman in case 853/2020/KR

Please download pdf document attached.