Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Pieejamās valodas :
  • ENEnglish

EASO's follow-up reply to the European Ombudsman's suggestions for improvement in case 1139/2018/MDC

Please download pdf document attached.