Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Pieejamās valodas :
  • English

Submission to the consultation from the Standing Committee of European Doctors

Please download the attached PDF file.