Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Pieejamās valodas :
  • English

Submission to the consultation from the European Social Insurance Platform

Please download the attached PDF file.