Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Pieejamās valodas : 
  • English

Submission to the consultation from the German Pharmaceutical Industry Association

Please download the attached PDF file.