Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Pieejamās valodas :
  • RORomână

Decizia în cazul de mai sus cu privire la răspunsul Comisiei Europene la o scrisoare privind dreptul de moștenire în România

Stimate domnule X,

Ați depus recent o plângere la Ombudsmanul European împotriva Comisiei Europene.

Înțelegem din plângerea dumneavoastră că ați trimis Comisiei o scrisoare privind aspecte legate de o procedură succesorală în România. Nu sunteți mulțumit de răspunsul Comisiei.[1]

După o examinare atentă a informațiilor pe care le-ați furnizat odată cu plângerea, nu găsim niciun element care să indice că a existat un caz de administrare defectuoasă din partea Comisiei Europene.

Comisia v-a furnizat informații clare cu privire la poziția sa. Aceasta a explicat că nu are competența de a interveni în chestiuni care nu au legătură cu punerea în aplicare a dreptului Uniunii Europene, ceea ce este corect.

Problemele pe care le-ați semnalat Comisiei se referă la drepturile moștenitorilor și la împărțirea masei succesorale în România. In acest caz se aplică legislația națională. Comisia a afirmat că există norme ale Uniunii Europene referitoare la moștenire numai pentru a stabili competența în cazurile de moștenire cu implicații transfrontaliere, ceea ce nu pare a fi relevant în cazul dumneavoastră. Comisia vă recomandă să solicitați măsuri reparatorii la nivel național. În ultimul rând, Comisia v-a furnizat informații despre portalul european e-justiție cu privire la drepturile dumneavoastră.

Nu am indentificat nimic care să sugereze o eroare vădită în răspunsul Comisiei.

Având în vedere cele de mai sus, Ombudsmanul a închis cazul.[2] 

Deși este posibil să fiți dezamăgit de rezultatul cazului, sperăm că veți găsi explicațiile de mai sus utile.

Cu stimă,

Tina Nilsson

Șefă a Unității de gestionare a cazurilor

Strasbourg, 07.06.2022

 

 

[1] Document de referință: Ares(2022)979006 - 10/02/2022

[2] Informații complete privind procedura și drepturile aferente plângerilor pot fi găsite la adresa

  https://www.ombudsman.europa.eu/ro/document/70707