Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Lēmums lietā 1311/2016/TM par to, kā Eiropas Aviācijas drošības aģentūra izskatīja drošības ziņojumu

Lieta attiecās uz veidu, kā Eiropas Aviācijas drošības aģentūra (EASA) izskatīja drošības ziņojumu, ko iesniedza gaisa kuģu tehniskās apkopes mehāniķis, kurš strādā tehniskās apkopes bāzē kādā ES lidostā. Sūdzības iesniedzēju neapmierināja tas, ka EASA nav viņu informējusi par viņa ziņojuma izskatīšanu.

Sūdzības iesniedzēja ziņojumu izskatīja atbilstoši EASA noteikumiem par konfidenciāliem drošības ziņojumiem. Saskaņā ar tolaik spēkā esošiem noteikumiem ziņojumu iesniedzējiem paziņoja, ka viņiem nesniegs informāciju par viņu ziņojuma tālāko izskatīšanu.

Ombude izskatīja šo jautājumu un konstatēja, ka EASA prakse nesniegt informāciju par saņemto ziņojumu tālāku izskatīšanu ir uzskatāma par nepareizu administrāciju. Ombude ieteica EASA mainīt konfidenciālo drošības ziņojumu procedūru, nodrošinot, ka personas, kuras ziņo par drošības problēmām, saņem atgriezenisko saikni, ciktāl tas iespējams, neskarot EASA darba integritāti.

EASA pieņēma ombudes ieteikumu un mainīja savu rīcību, sniedzot atgriezenisko saikni personām, kuras ziņo par drošības problēmām. Ombude atzinīgi vērtēja EASA ātro rīcību un slēdza izmeklēšanu.

Background to the complaint

1. The complainant worked at an aircraft maintenance base at an airport in an EU Member State and reported to the EASA safety issues concerning the maintenance of aircrafts.

2. The EASA informed the complainant that the information he had provided would be treated under the EASA’s ‘Confidential Safety Reporting ‘(CSR) procedure and informed him that, in accordance with the applicable rules, it would not provide any follow-up information.

The Ombudsman's recommendation

3. The Ombudsman noted that principles of good administration require that, regardless of what decision an EU institution or body may take, it should inform the individual who raised the matter about the outcome.

4. In the light of the above, the Ombudsman made the following recommendation[1]:

The European Aviation Safety Agency should amend its Confidential Safety Reporting procedure to ensure that those who report safety concerns receive feedback to the extent that this is possible without compromising the integrity of the EASA’s actions.

5. In reply to the Ombudsman’s recommendation, the EASA informed her that it had changed its policy. In its acknowledgment of receipt, sent to a person reporting safety concerns, , the EASA now informs that person of whether it has the power to investigate, and if so, that the person will be informed of the outcome of the investigation within 30 days of its conclusion, provided this does not compromise the integrity of the EASA’s actions.

6. In addition, the EASA said that clearer information on the procedure and possible outcome is provided on its dedicated CSR reporting webpage[2].

7. The EASA stated that the CSR procedure was in the process of being reviewed and that the new rules will refer to the improved practice already put into place.

The Ombudsman's assessment after the recommendation

8. The Ombudsman welcomes the EASA’s acceptance of her recommendation and is pleased to note that it has taken action to implement it.

Conclusion

Based on the inquiry, the Ombudsman closes this case with the following conclusion:

The European Aviation Safety Agency has accepted and implemented the Ombudsman’s recommendation.

The complainant and the European Aviation Safety Agency will be informed of this decision.

 

Emily O'Reilly

European Ombudsman

Strasbourg, 12/06/2018

 

[1] The full text of the recommendation and the arguments that led to it are available at: https://www.ombudsman.europa.eu/et/cases/recommendation.faces/en/89733/html.bookmark

[2] https://www.easa.europa.eu/confidential-safety-reporting