Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Pieejamās valodas :
  • SVSvenska

Multilingualism in the EU institutions- contribution to the European Ombudsman's public consultation in Swedish language

Please download pdf document attached.