Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Pieejamās valodas :
  • ENEnglish

Submission to the Ombudsman targeted consultation from the European Disability Forum

Please download pdf document attached.