Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Pieejamās valodas :
  • ENEnglish

Reply from the Council to the Ombudsman's strategic inquiry on access to documents received on 26/07/2017

Please download the attached PDF.