Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Pieejamās valodas :
  • ENEnglish

Reply from the Council of the European Union to the European Ombudsman solution's proposal in case 360/2021/TE