Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Pieejamās valodas :
  • ENEnglish

Reply from the Council to the European Ombudsman's recommendation in case 1069/2019/MIG on sponsorship of the Presidency of the Council of the European Union

Please download pdf document attached.