Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Pieejamās valodas :
  • ENEnglish

Response of the Council of the European Union to the Ombudsman's letter concerning commercial sponsorship of Presidencies

Please download pdf document attached.