Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Pieejamās valodas :
  • CSČeština

Multilingualism in the EU institutions- contribution to the European Ombudsman's public consultation in Czech language

Please download pdf document attached.