• Iesniegt sūdzību
  • Pieprasīt informāciju
 Sabiedriskā apspriešana par Eiropas ombudes stratēģiju "Pretī 2019. gadam"60th Rome Treaty anniversaryTava Eiropa - Portāls sadarbībai ar Eiropas un valsts informācijas dienestiem tiešsaistē

Apgalvojums par nespēju veikt nepieciešamos pasākumus saistībā ar paaugstinātu bišu mirstības līmeni

Pieejamās valodas  :  bg.es.cs.da.de.et.en.fr.ga.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv
  • Lieta :  512/2012/BEH
    Uzsākta {0} 2012.28.3 - Lēmums par {0} 2012.2.10
  • Saistītā(-s) iestāde(-s) :  Eiropas Komisija
  • Tiesību joma(-s) :  Lauksaimniecība
  • Iespējamo kļūdu pārvaldē veidi – i) pārkāpumi vai ii) pārkāpumi saistībā ar pienākumiem attiecībā uz :  Likumīgums (nepareizi piemēroti materiālie un/vai procedurālie noteikumi) [ELAPK 4. pants]
  • Jautājums(-i) :  Institucionāli, politiski jautājumi
Bee
Autors:
Autortiesības: Stocklib ©

Kopsavilkums lēmumam par sūdzību 512/2012/BEH pret Eiropas Komisiju

Komisija ir pilnvarojusi dažu insekticīdu lietošanu, kas pazīstami kā neonikotinoīdi, augu aizsardzības nolūkiem. Attiecīgā regula nosaka pārskatīt šo vielu  licencēšanu gadījumā, ja , jauni zinātniski dati liecina par to neatbilstību  apstiprināšanas kritērijiem, piemēram, tāpēc, ka tās apdraud dzīvnieku veselību.

2012. gada martā Austrijas valsts Ombuda komitejas loceklis vērsās pie Eiropas ombuda un paziņoja, ka biškopju novērojumi un  jaunākie zinātniskie dati liecina par to, ka atsevišķi neonikotinoīdi ir izraisījuši paaugstinātu bišu mirstības līmeni pēdējo gadu laikā. Saistībā ar šo informāciju tika iesniegta sūdzība par to, ka, neskatoties uz pieejamiem jaunākiem zinātniskiem datiem, Komisija nespēja veikt nepieciešamos pasākumus, lai atrisinātu jautājumu attiecībā uz bišu mirstību, kas saistīta ar atsevišķo neonikotinoīdu lietošanu. Sūdzības iesniedzējs apgalvoja, ka Komisijai jāveic nepieciešamos pasākumus, lai risinātu šo jautājumu saistībā ar bišu mirstību.

Savā atzinumā Komisija galvenokārt piekrita, ka tā bija uzmanīgi sekojusi līdzi jaunākiem zinātniskajiem datiem, un 2012. gada aprīlī bija uzsākusi pilnīgu visu ar bišu mirstību saistīto neonikotinoīdu riska novērtējumu pārskatīšanu, kas bija uzticēta Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādei (EFSA). Komisija piebilda, ka EFSA novērtējuma termiņš ir 2012. gada 31. decembris. Savos apsvērumos sūdzības iesniedzējs atzinīgi novērtēja Komisijas lēmumu uzsākt pārskatīšanu un pauda cerību par labvēlīga rezultāta panākšanu attiecībā uz šo nopietnu jautājumu saistībā ar bišu mirstību. Turklāt viņš lūdza ombudam paziņot par šīs pārskatīšanas procedūras iznākumu.

Ņemot vērā Komisijas veiktos pasākumus, kas ietver pārskatīšanas uzsākšanu, un sūdzības iesniedzēja apsvērumus, ombuds secināja, ka Komisija ir atrisinājusi sūdzību, apmierinot sūdzības iesniedzēja prasību, un tādēļ pabeidza šīs lietas izmeklēšanu. Vienlaikus viņš lūdza Komisijai paziņot par tās pārskatīšanas rezultātiem līdz 2013. gada 31 martam.