• Iesniegt sūdzību
  • Pieprasīt informāciju
60th Rome Treaty anniversaryTava Eiropa - Portāls sadarbībai ar Eiropas un valsts informācijas dienestiem tiešsaistē

Īpašie ziņojumi

Ja Kopienu iestāde vai struktūra uz ieteikumu projektu nereaģē apmierinoši, ombuds var nosūtīt īpašo ziņojumu Eiropas Parlamentam. Īpašajā ziņojumā var iekļaut ieteikumus.

2018. gada īpašie ziņojumi