• Iesniegt sūdzību
  • Pieprasīt informāciju
60th Rome Treaty anniversaryTava Eiropa - Portāls sadarbībai ar Eiropas un valsts informācijas dienestiem tiešsaistē

Lēmumi

Lēmumi par Eiropas ombuda izmeklēšanu ir pieejami šajā sadaļā un attiecas uz lietām, kas izbeigtas kopš 1998. gada 1. jūlija. Lēmumi parasti ir pieejami angļu valodā un sūdzības valodā.

01/09/2008: Eiropas ombuda lēmumi jaunā noformējumā.

2018. gada jūlija lēmumi