Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Felaktig information om en sökandes status i den förteckning över sökande som kan i fråga för kontraktsanställning (CAST), som förvaltas av Europeiska rekryteringsbyrån (Epso)