Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

O postopku javnega naročanja arhitekturnih storitev, ki ga je organizirala Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (Eurofund)