Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Nesprávne informácie o postavení uchádzača na zozname pre výber zmluvných zamestnancov (CAST), ktorý spravuje Európsky úrad pre výber pracovníkov (EPSO)