Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

O postupe verejného obstarávania na architektonické služby organizované Európskou nadáciou pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (EUROFOUND)