Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Nieprawidłowe informacje na temat statusu kandydata na liście naboru pracowników kontraktowych (CAST) zarządzanej przez Europejski Urząd Doboru Kadr (EPSO)