Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Eiropas Personāla atlases birojs (EPSO) un tā nespēja atbildēt uz sūdzību par tehniskām grūtībām asistentu rakstiskās tulkošanas jomā atlases procedūrā (EPSO/AST datu aizsardzība/152/22)