Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Eiropas Komisijas nespēja sniegt atbildi uz atkārtotu pieteikumu par publisku piekļuvi dokumentiem, kas attiecas uz starptautiskas organizācijas veiktu pīlāru novērtējumu