Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Kā Eiropas Komisija izskatīja pieprasījumu par publisku piekļuvi informācijas apmaiņai ar Īrijas iestādēm saistībā ar pasažieru atrašanās vietas veidlapu (PLF)