Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Kā Eiropas Personāla atlases birojs (EPSO) izvērtēja kandidāta atbilstību dalībai ES personāla atlases procedūrā uz vakancēm ekspertiem, kuri sniedz tehnisko atbalstu dalībvalstīm