Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Kā Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centrs (CdT) vērtē piedāvājumus konkursizsoļu procedūrās par tulkošanas pakalpojumu sniegšanu