Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Kā Eiropas Savienības Aģentūra tiesu iestāžu sadarbībai krimināllietās (Eurojust) veica atlases procedūru jurista amatam