Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Eiropas Komisijas nespēja atbildēt uz saraksti par iespējamiem pārkāpumiem publiskā iepirkuma procedūrā