Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Eiropas Komisijas (Europe Direct) nespēja atbildēt uz informācijas pieprasījumu par kopējo lauksaimniecības politiku