Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Eiropas Biroja krāpšanas apkarošanai atteikums nodrošināt publisku piekļuvi konkursam saistībā ar ES finansēto projektu, kas bija izmeklēšanas priekšmets