Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Eiropas Komisijas šķietamā diskriminācija pret kandidātu ar invaliditāti, kurš sekmīgi izturējis atlases procedūru EPSO/A/18/04 - Administratori (A7/A6)

 Discrimination alléguée de la Commission européenne envers un candidat handicapé ayant été retenu dans la procédure de sélection EPSO/A/18/04 - Administrateurs (A7/A6).