Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Eiropas Globālās navigācijas satelītu sistēmas aģentūra (GSA) un iespējamā sūdzības iesniedzēja nepārklasificēšana 2019. gada pārklasificēšanas laikā

 Eiropas Globālās navigācijas satelītu sistēmas aģentūra (GSA) un iespējamā sūdzības iesniedzēja nepārklasificēšana 2019. gada pārklasificēšanas laikā.