Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Kā Eiropas Komisija (DEVCO ĢD) izskatīja ar pārkāpumiem saistīto saraksti par projekta nepareizu finansēšanu Malāvijā un par nelabvēlīgu ietekmi uz sūdzības iesniedzēja personīgo situāciju