Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Eiropas Biroja krāpšanas apkarošanai (OLAF) nespēja savā tīmekļa vietnē izveidot krāpšanas paziņojuma veidlapu tā, lai tā būtu pieejamu personām ar redzes traucējumiem